Officers Directory

Officers Directory

                                                       Municipal Committee Staff List

Sr.No Name  Designation Telephone No.
1 Sh. Mohan Lal Secretary 9315208000
2 Sh Rajesh Dalal J.E 8059052991
3 Sh. Gurnam Singh(Addl|) Accountant 8708498381
4 Smt. Renu Bala Assistant 98965-31116
5 Sh. Balwan Singh Tax Inspector 98964-31676
6 Sh Sarwan Kumar Clerk  9416568404
7 Sh Lalit Sharma  Clerk 8683834083
8 Sh.Rajan(Part-2) A/C 8168099896
9 Smt Meenakshi Devi Sanitary Inspector 8901225128
10 Sh.Sultan Singh Tractor Driver 89015-03782
11 Sh Ajay Sharma(Part-2) Tractor Driver 8570011660
12 Sh. Sukhdev Beldar 98964-49617
13 Sh. Ram Chander Beldar 98965-41121
14 Smt. Gejjo Devi Beldar 93555-32731
15 Sh Narender Sharma(Part-2) peon 9896214729
16 Sh Lkhwinder Singh(Part-2) Peon 8360706614
17 Sh Dalbir Beldar 9996257101
18 Sh. Kamal Verma Beldar 70150-98103
19 Sh Gurtej Beldar 9017442200
20 Sh Parveen Kumar Peon 7357649141
21 Sh Rishi Pal Peon 9896210990
22 Sh Shubham Kumar(Kaushal Nigam) Field Man 9992228472
23 Sh Ravinder Khurana(Kaushal Nigam) Field Man 7015087432
24 Sh Ujwal(Kaushal Nigam) Data Entry Operator 9017567907

          

                                             Municipal Councilor List

Sr.

No.

Ward No

Name of Member

Mobile No.

1

President

ASHISH

SHARMA

9996276120

2

14(Vice President)

DARSHANA

RANI

9466047147

3

1

LABH SINGH

9416220647

4

2

MANINDER

KAUR

9896522083

5

3

PINKI

7700062100

6

4

   DIPIKA SHARMA

9896332275

7

5

JYOTI

7988542822

8

6

VIKAS KUMAR

9996131640

9

7

PHOOL SINGH

8708690089

10

8

 

GAGANDEEP

9996351561

11

9

RAVI KANT

 

9896840100

12

10

PARAG

9896334143

13

11

JAIPAL

SHARMA

9896457595

14

12

SARIKA

KAUSHIK

9380477777

15

13

DEEPAK

PARKASH

9416665715

16

15

SWARAN KAUR

9416111629

17

16

RAJESH

KUMAR

9896700085

18

17

PRINCE GARG

7056705000